-2 امتیاز
عکسی از خانم پروین خیر بخش (فروزان) هنرپیشه قدیمی سینما